Lokalrenoveringar / anpassningar

När nya hyresgäster flyttar in eller befintliga hyresgäster behöver göra om och anpassa sina lokaler kan vi hjälpa till med allt ifrån ventilationsanpassning, styr- och regler till att bygga om, måla och lägga nya mattor. allt för att anpassa ytorna till de nya krav och behoven som ställs på utrymmena.
vi är vana vid att jobba med arkitekt och designers för att tillsammans nå en snabb och optimal anpassning av era lokaler.

Kontakta oss