Hus och sommarstugor

Drömmer du om mer utrymme för familj och fritid, eller kanske en vinterträdgård för känslan av utomhus inomhus? Visioner om ett perfekt boende har de flesta, med en tillbyggnad kan du förvandla din befintliga villa eller fritidshus därefter.

Att bygga ut hus och sommarstuga

För dig som planerar att bygga ut huset eller sommarstugan gäller det att fundera ordentligt. Se din första tanke och idé som en utgångspunkt, men försök vara öppen för olika sätt att omsätta den i verkligheten. Bärande väggar, vatten- och avloppsrör och att inte bygga bort ljuset är ett par saker att planera för. Med eftertanke och smarta lösningar går det nästan alltid att nå dit du vill.
Vid utbyggnad av ett befintligt hus är det oftast bäst att försöka bibehålla den ursprungliga byggnadsstilen. Till exempel kan det framstå som underligt att bygga ut en gammal sommarstuga med toppmodern design. Söker du inspiration? Internet är en guldgruva för att få idéer till lösningar vad gäller materialval och oväntade kombinationer.

Tillbyggnad på 15 kvm – behövs bygglov?

Inför utbyggnad av huset ska du i de flesta fall ansöka om bygglov hos kommunen. Undantag gäller för tillbyggnader på en- och tvåbostadshus som omfattar maximalt 15,0 m2, men generellt måste du ändå kontakta kommunen för anmälan, startbesked och slutbesked. Om inte grannarna godkänt tillbyggnaden måste den dessutom placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Kontakta din kommun för att reda ut reglerna.
Vill du ta in professionell hjälp som ser till att arbetet utförs på rätt sätt från början? Vi på Kuggholmen arbetar i hela Storstockholm och i skärgården. Kontakta oss för att diskutera upplägget och be om en offert!

Kontakta oss